Từ ngày 16/7/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có bộ máy lãnh đạo mới
logo
5 stars - based on 1 reviews

 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC thay ông Thiều Kim Quỳnh

 

Ngày 15/7/2019, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN vừa ký các Quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh thành viên HĐTV, thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 16/7/2019.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 345/NQ-HĐTV về công tác nhân sự Hội đồng thành viên, Ban Điều hành kiểm soát viên đối với  EVNNPC, phương án nhân sự cho Hội đồng thành viên, Ban Điều hành kiểm soát viên EVNNPC do EVN đã phê chuẩn. 

Cụ thể, nhân sự được chuyển tiếp từ cán bộ hiện tại của EVNNPC nhưng không thay đổi chức danh chức vụ gồm:

1. Ông Thiều Kim Quỳnh - Chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPC;

2. Ông Lê Minh Tuấn - Chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC;

3. Ông Lê Quang Thái - Chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC;

4. Bà Lưu Thị Thanh Thủy- chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng EVNNPC;

5. Ông Nguyễn Tuấn Dương - Chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách của  EVNNPC, kể từ ngày 16/6/2017 thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 03 năm;

6. Ông Nguyễn Hồng Quang - Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN tiếp tục nhiệm vụ Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại  EVNNPC;

7. Ông Tạ Tuấn Anh - Chuyên viên Ban Kỹ thuật - Sản xuất EVN tiếp tục nhiệm vụ Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại EVNNPC.

Nhân sự bổ nhiệm mới tham gia Hội đồng thành viên, Ban Điều hành EVNNPC bao gồm các chức danh:

1. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC;

2. Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC;

3. Ông Vũ Thế Nam - Trưởng Ban Tổng hợp  EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên;

4. Ông Bùi Lê Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên  EVNNPC;

5. Ông Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPC

6. Ông Vũ Anh Phương - Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPC;

7. Ông Lê Văn Trang - Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPC.

Ngoài ra EVN đã phê chuẩn việc kiện toàn nhân sự chức danh Giám đốc một số đơn vị thuộc EVNNPC, cụ thể: Điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam về nhận nhiệm vụ công tác tại EVNNPC, giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thay ông Bùi Lê Cường; Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên thay ông Nguyễn Đức Thiện; Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam thay ông Trần Minh Dũng. Nhân sự từ nguồn cán bộ quy hoạch, giai đoạn 2019-2021 đã được Hội đồng thành viên EVN phê duyệt.