CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BIẾN THẾ HBT VIỆT NAM
Lô CN 03.08 KCN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
(Lot CN 03.08 Ninh Hiep Industrial Park, Ninh Hiep)
Nhà máy: Đường TS3, KCN Tiên Sơn,Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
(TS3 Road, Tien Son Industrial Park, Bac Ninh)
Điện thoại:
022 2371 6007 - 114

Fax:
024 36816 005
Thông tin liên hệ