Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện
logo
5 stars - based on 1 reviews

Sáng ngày 30/6/2020, thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng thành viên, tổ công tác do Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án lưới điện (BA1) nhằm rà soát tình hình công tác quản lý dự án giai đoạn 2016-2020 tại đơn vị. Tham gia buổi làm việc có các thành viên trong tổ công tác, đại diện các Ban Tổng công ty, lãnh đạo và đại diện các phòng chức năng của BA1.

 

 

Ông Vũ Anh Tài - Giám đốc Ban QLDA lưới điện trình bày báo cáo tại buổi làm việc

 

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng khối lượng dự án do EVNNPC giao BA1 là khởi công: 136 dự án; nghiệm thu đóng điện: 125 dự án; và quyết toán: 134 dự án với giá trị giải ngân đến tháng 6 năm 2020 là 5.942 tỷ VNĐ. Năm 2020 BA1 được giao nhiệm vụ khởi công 53 dự án, nghiệm thu đóng điện 45 dự án, Quyết toán 66 dự án. BA1 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu EVNNPC giao, góp phần ổn định lưới điện, giải quyết tình hình quá tải điện áp xảy ra vào các mùa nắng nóng và ổn định đời sống người lao động.

 

 

Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV EVNNPC phát biểu chỉ đạoGhi nhận những kết quả của tập thể Lãnh đạo và CBCNV BA1, Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV EVNNPC đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân viên BA1 đã phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao trong công tác triển khai các dự án giai đoạn 2016 - 2020.  Đồng thời, Ông Nam yêu cầu BA1 cần căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng điện, nhu cầu các khu vực để rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2020 -2025 theo hướng dẫn của Tổng công ty; Tiếp tục tập trung nhân vật lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2020; Rà soát công tác đầu tư xây dựng bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; Có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý dự án nói chung và đáp ứng được yêu cầu xây dựng cơ bản của NPC trong giai đoạn 2020-2025; Cần kiểm sát chất lượng nhà thầu đảm bảo đúng quy định, kiểm soát công tác phê duyệt dự toán gói thầu bảo đảm đúng đủ, chính xác; Tập trung kiểm tra công tác kiểm tra chất lượng VTTB và chất lượng công trình được theo dõi quản lý theo phân cấp của EVNNPC.

Ông Vũ Anh Tài - Giám đốc BA1 đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV và những ý kiến đóng góp của Tổ công tác. Đồng thời cam kết sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo đúng chỉ đạo của Tổng Công ty giao và chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho kế hoạch 5 năm tiếp theo.
 

Theo EVNNPC