Quảng Nam: Gần 357 tỷ đồng cấp điện cho trên 7.500 hộ nông thôn, miền núi
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cho biết, trên 7.500 hộ dân thuộc 8 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam sẽ được đầu tư cấp điện từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2019-2020 với giá trị gần 357 tỷ đồng.    

 

Công ty Điện lực Quảng Nam đưa điện về bản làng vùng cao huyện Bắc Trà My

 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2019-2020 cho các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My. Dự án này sẽ cấp điện cho cho 7.562 hộ dân trên địa bàn với 175 thôn của 71 xã.

Dự án xây dựng trên 138km đường dây trung áp, 206km đường dây hạ áp, 125 trạm biến áp, công tơ và hệ thống điện sau công tơ. Dự tổng mức đầu tư trên 356,7 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương (85%) và địa phương (15%). 

Đây là tiểu dự án thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020. UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra mục tiêu hoàn thành triển khai tiểu dự án này trong các năm 2019 và 2020. Dự án nhằm tạo động lực thực hiện các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương làm chủ đầu tư trực tiếp, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Theo Báo Công Thương