HBT - Năng lượng cho sự phát triển thịnh vượng
logo
5 stars - based on 1 reviews

Năm 2008, chúng tôi - Công ty Cổ phần Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam), tiền thân là Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến thế Hà Nội được thành lập và đặt bước chân đầu tiên vào thị trường thiết bị điện. “Trung thực và giữ chữ tín luôn là yếu tố quan trọng đem đến sự thành công cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp”. Hơn 10 năm qua, từ tôn chỉ ban đầu ấy, nay đã trở thành nét văn hóa doanh nghiệp, được thấm nhuần trong tư tưởng không chỉ của BLĐ Công ty mà còn toàn bộ hơn 100 nhân viên của HBT, những con người đang hạnh phúc làm việc, cống hiến và cùng chung ước mơ xây dựng HBT phát triến bền vững và thịnh vượng.