EVNHCMC trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
logo
5 stars - based on 1 reviews

Sáng 01/9, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trao các quyết định của Tổng công ty bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền thông Tổng công ty; đồng chí Cao Nguyệt Anh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ chức Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty; đồng chí Phạm Hoàng Phùng, Trưởng ban Ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính giữ chức Trưởng ban Quản lý đấu thầu; đồng chí Lê Thị Luyến, Đảng ủy viên, Trưởng ban Quản lý đấu thầu giữ chức Chánh Văn phòng Tổng công ty; đồng chí Trần Vũ Quang, Đảng ủy viên, Quyền Chánh Văn phòng Tổng công ty giữ chức Quyền Trưởng ban Thanh tra – Kiểm tra.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Lê Tấn Định - Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty cũng đã trao quyết định cho đồng chí Vương Xuân Thị Liên – Phó Trưởng ban Tài chính kế toán giữ chức Phó trưởng ban Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính  đồng thời thực hiện chức trách nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính.

Theo EVNHCMC