EVNCPC: Công bố các quyết định về công tác cán bộ
logo
5 stars - based on 1 reviews

Sáng ngày 4/11/2019 tại Đà Nẵng, EVNCPC đã long trọng tổ chức Lễ công bố 06 quyết định về công tác cán bộ với sự chủ trì của ông Ngô Tấn Cư - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tại buổi Lễ, ông Lê Duy Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức và Nhân sự EVNCPC công bố các quyết định:

Quyết định số 9938/QĐ-EVNCPC ngày 31/10/2019 bổ nhiệm ông Đỗ Minh Cường – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVNCPC giữ chức vụ Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin Tổng công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, thời gian giữ chức vụ 4 năm.

Quyết định số 9929/QĐ-EVNCPC ngày 31/10/2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Nam – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Truyền thông giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền thông kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019; thời gian giữ chức vụ 4 năm.

Quyết định số 555/QĐ-EVNCPC ngày 31/10/2019 điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban Vật tư Tổng công ty Điện lực miền Trung giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổng hợp Tổng công ty Điện lực miền Trung kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019; thời gian giữ chức vụ 04 năm.

Quyết định số 9947/QĐ-EVNCPC ngày 31/10/2019 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tiến – Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin Tổng công ty Điện lực miền Trung kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019; thời gian giữ chức vụ 04 năm.

Quyết định số 9956/QĐ-EVNCPC ngày 31/10/2019 bổ nhiệm ông Lê Minh Long – Chuyên viên Văn Phòng Tổng công ty Điện lực miền Trung giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Trung kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019; thời gian giữ chức vụ 04 năm.

Quyết định số 9889/QĐ-EVNCPC ngày 29/10/2019 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sơn Bình – Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019; thời gian giữ chức vụ 04 năm.

 

Ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc EVNCPC trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm lại

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện 06 cán bộ bổ nhiệm, điều động lần này cảm ơn lãnh đạo Tổng công ty, các Ban và CBCNV nơi các đồng chí công tác đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ. Các cán bộ nhận thấy, đây cũng là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn và xin cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tham mưu lãnh đạo Tổng công ty về các mảng công tác trong thời gian tới; đoàn kết cùng tập thể các ban hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các cán bộ cũng bày tỏ mong muốn được lãnh đạo Tổng công ty, các đơn vị và các Ban tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần vào sự thành công, phát triển của EVNCPC trong thời gian tới.  

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Ngô Tấn Cư – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC tin tưởng rằng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty, các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, bổ nhiệm lại lần này sẽ tiếp tục phát huy năng lực công tác, cùng với tập thể Ban tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, điều hành để xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Theo cpc.vn