Dự án nguồn, lưới điện nào sẽ vào danh mục ‘cấp bách’?
logo
5 stars - based on 1 reviews

Bộ Công Thương vừa có dự thảo đề xuất danh mục nguồn, lưới điện cấp bách, bao gồm các dự án nhiệt điện: Ô Môn, Nhơn Trạch, Dung Quất, miền Trung, các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; các dự án thủy điện: Hoà Bình (mở rộng), Ialy (mở rộng), Trị An (mở rộng); một số dự án lưới điện truyền tải đồng bộ với các dự án nguồn điện cấp bách và giải tỏa công suất năng lượng tái tạo. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

 

Ngày 26/8, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 280/TB-VPCP của Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2025. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và Đặng Hoàng An cùng tham dự cuộc họp.

Báo cáo tại buổi làm việc về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Thông báo 280, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Phương Hoàng Kim cho biết: Đối với nhiệm vụ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Nhiệm vụ Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 229/TB-VPCP ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII và đã có Tờ trình số 5566/TTr-BCT ngày 2 tháng 8 năm 2019 đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII.

Ngày 9/8/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì họp về vấn đề nêu trên. Sau cuộc họp, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã gửi Văn phòng Chính phủ dự thảo hoàn thiện Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII.

Về nhiệm vụ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của EVN về cơ chế đặc thù trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng đối với các dự án điện trọng điểm, cấp bách dự kiến đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn tới, ngày 31/7/2019, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã chủ trì cuộc họp về rà soát cơ chế đặc thù cho các dự án điện. Trên cơ sở cuộc họp, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã phối hợp với EVN rà soát, hiệu chỉnh cơ chế, tổ chức họp để làm rõ một số nội dung.

Ngày 14/8/2019, EVN đã có Tờ trình số 4262/TTr-EVN gửi Bộ Công Thương đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc quy định thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, triển khai các dự án điện và quản lý, thực hiện các dự án điện cấp bách thuộc quy hoạch phát triển điện lực.

Trên cơ sở Tờ trình của EVN và rà soát lần cuối, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã hoàn thiện, báo cáo trình lãnh đạo Bộ ký duyệt Tờ trình số 6148/TTr-BCT ngày 21/8/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ đổi mới phương pháp giám sát thực hiện các dự án điện, nhất là đối với các dự án trọng điểm, cấp bách, ngày 26/7/, Bộ Công Thương đã có Thông báo số 170/TB-BCT về kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp về các dự án năng lượng trọng điểm, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lãnh đạo Bộ phụ trách năng lượng, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực, các đơn vị thuộc bộ, các tập đoàn.

Liên quan đến việc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các bộ, cơ quan liên quan rà soát các dự án cần thiết, cấp bách cần triển khai để đảm bảo cung ứng điện, vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia theo đề nghị của EVN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 6148/TTr-BCT ngày 21/8/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị quy định thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển, triển khai các dự án điện và quản lý, thực hiện các dự án điện cấp bách thuộc quy hoạch phát triển điện lực.

Tại dự thảo Quyết định này, Bộ Công Thương đề xuất danh mục nguồn, lưới điện điện cấp bách, bao gồm các dự án: Ô Môn, Nhơn Trạch, Dung Quất, miền Trung, các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; các dự án thủy điện: Hoà Bình (mở rộng), Ialy (mở rộng), Trị An (mở rộng); một số dự án lưới điện truyền tải đồng bộ với các dự án nguồn điện cấp bách và giải tỏa công suất năng lượng tái tạo.

Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để rà soát các dự án cấp bách để xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Về nhiệm vụ chỉ đạo EVN chú ý sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo đã, đang xây dựng, để đạt hiệu quả nhất, đảm bảo công khai, minh bạch: Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã tổ chức đoàn của Bộ Công Thương đi thực tế, làm việc với các địa phương và các chủ đầu tư các nhà máy điện tái tạo (Ninh Thuận, Bình Thuận). Bộ Công Thương đã có thông báo giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tập đoàn, cũng như đề nghị UBND các tỉnh, các chủ đầu tư dự án một số nội dung liên quan nhằm sử dụng hiệu quả nhất nguồn năng lượng này (Thông báo số 168/TB-BCT ngày 19/7/2019).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã triển khai công việc được giao một cách trách nhiệm. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan này đã rà soát, báo cáo tương đối đầy đủ, kịp thời các diễn biến, cũng như phân tích đầy đủ vấn đề đang tồn đọng, vướng mắc trong các dự án.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai 7 nhiệm vụ lớn mà Chính phủ đã nêu trong Văn bản thông báo số 280.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, cùng Vụ Dầu khí và Than tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng bám sát và báo cáo kịp thời, nhất là trong việc phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm có kết luận của thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Đồng thời nhấn mạnh: Các dự án điện phải được thực hiện nghiêm theo đúng quy định luật pháp, không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, hay làm bất cứ gì thay đổi với nguồn đầu tư.

 

Theo nangluongvietnam.vn